Member

Name Position mail address
Takaaki Kajita Director, Professor kajita
Kimihiro Okumura Associate Professor okumura
Yasuhiro Nishimura Assistant Professor ynisi
Masanobu Shinohara Technical Specialist sinohara
Kimiaki Masuda Visitng Associate professor  
Chieko Mashima Secretary cmashima
Atsuko Kitsugi Secretary kitsugi
Tsui Ka Ming Doctor student kmtsui
Hiroki Tanaka Doctor student hirokit
Takahiro Miyamoto Doctor student tmiyamot
Ryosuke Akutsu Docter student rakutsu
Tomohiro Yamada Master student tyamada
HSIEH Bin-Hua Master student bhhsieh
Ryohei Kozu Master student koz
Kohei Yamamoto Master student yamakoh
WANG Ru Master student wangru
XIA Junjie Master student seanxia

  (*)Add "@icrr.u-tokyo.ac.jp" at the end of mail address

 

 

OB・OG

Name
Jun Kameda
Takato Ooyabu
Jun Okada
Masaki Ishitsuka
Choji Saji
Shoei Nakayama
Wataru Higuchi
Yumiko Takenaga
Yoko Fukuda
Gaku Mitsuka
Haruki Nishino
Shunsuke Hazama
Naho Tanimoto
Yuki Shimizu
Chizue Ishihara
Kenji Kaneyuki
Andrew Laing
Hiroshi Kaji
Thomas McLachlan
Lee Ka Pik
Isao Kametani
Tristan Irvine
Euan Richard