Member

Name Position mail address
Takaaki Kajita Director, Professor kajita
Kimihiro Okumura Associate Professor okumura
Takuya Tashiro Project Assistant Professor ttashiro
Masanobu Shinohara Technical Staff sinohara
Fuyuki Tokanai Visiting Professor  
Chieko Mashima Secretary cmashima
Atsuko Kitsugi Secretary kitsugi
Hiroki Tanaka Doctor student hirokit
Ryosuke Akutsu Doctor student rakutsu
Tomohiro Yamada Doctor student tyamada
XIA Junjie Doctor student seanxia
Kenta Tanaka Master student kenta
Takumi Nishimoto Master student nishi
HAN Seungho Master student han

  (*)Add "@icrr.u-tokyo.ac.jp" at the end of mail address

 

 

OB・OG

Name
Jun Kameda
Takato Ooyabu
Jun Okada
Masaki Ishitsuka
Choji Saji
Shoei Nakayama
Wataru Higuchi
Yumiko Takenaga
Yoko Fukuda
Gaku Mitsuka
Haruki Nishino
Shunsuke Hazama
Naho Tanimoto
Yuki Shimizu
Chizue Ishihara
Kenji Kaneyuki
Andrew Laing
Hiroshi Kaji
Thomas McLachlan
Lee Ka Pik
Isao Kametani
Tristan Irvine
Euan Richard
Keiko Watanabe
Mohammad Athar
Ka Ming Tsui
Bin-Hua Hsieh
Ryohei kozu
Takahiro Miyamoto
Yasuhiro Nishimura
Kohei Yamamoto